LES RECLAMACIONS DE DEUTE D’HISENDA PODEN QUEDAR SENSE EFECTE SI NO S’AVISA PER E-MAIL

Les notificacions i reclamacions tributàries que remet Hisenda als contribuents poden quedar sense efectes, si l’administració no avisa a l’interessat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic d’alerta. Acaba de ser dictaminat pel Tribunal Superior de Catalunya.

Les comunicacions es faran a través de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH), un cop dipositades en aquesta base, aquestes comunicacions s’entenen per notificades al contribuent en el termini de 10 dies, encara que no s’hagi accedit en aquest temps a la bustia virtual.