LLEI SEGONA OPORTUNITAT

En tant la darrere crisi econòmica, la Llei de Segona Oportunitat ha permès que "una persona física, tot i tenir un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui l'oportunitat de encarrilar novament la seva vida i inclús arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d'arrossegar indefinidament un deute que mai podrà satisfer". D'aquesta manera, es permet als deutor de bona fe desfer-se dels seus deutes per poder seguir endavant amb altres projectes.

Els mecanismes que la llei de segona oportunitat ofereix a les persones que es volen acollir son:

- ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS: La més demandada per famílies i petits autònoms. Gràcies al qual, els deutors inicien una etapa en la que podran negociar amb els creditors la reestructuració dels seus deutes.

- CONCURS CONSECUTIU: Es a la pràctica una liquidació ordenada del patrimoni dels deutors per a que així puguin atendre totes les obligacions de pagament possibles. En qualsevol cas, sempre es poden acollir al que es coneix com "Benefici Exoneració del Passiu Insatisfet" (BEPI) que permet als deutors cancel·lar i anular tots aquells deutes que siguin impossibles de pagar, ja siguin privats o públics.

En definitiva, la llei de Segona Oportunitat ofereix major flexibilitat per a que particulars i autònoms puguin sortir endavant d'un procés de endeutament que els podria portar a la fallida econòmica.