TARGETES REVOLVING

Les targetes revolving són un tipus de targeta de crèdit, que tenen com a particularitat que les compres realitzades amb la mateixa es paguen a terminis, a priori pot semblar molt beneficiós per al client però en realitat s’apliquen uns interessos altíssims que pràcticament no permeten amortitzar el capital, interessos que poden arribar al 25%.

A causa de la jurisprudència favorable al consumidor i a la creixent prestació de demandes reclamant aquest tipus de targetes algunes entitats bancàries accedeixen a un acord extrajudicial per evitar anar als tribunals.

El principal objectiu que es persegueix amb la reclamació o de la negociació es que es declari la nul·litat del contracte y la devolució de l’excés d’interessos pagats.