Roser Piñeiro

Diplomada en Ciències Empresarials per la Universtitat Pompeu Fabra.
Màster en Gestoria Administrativa.
Curs especialització per Profesionals d’Entitats Financeres per la Universtitat Pompeu Fabra.
Agent d’assegurances.