Roser Piñeiro

Diplomada en Ciències Empresarials per la Universtitat Pompeu Fabra.
Màster en Gestoria Administrativa.
Especialització en Gestió d’Entitats Financeres.
Agent d’assegurances.