Gestió laboral

El departament laboral de PG Assegurances Lloret de Mar ofereix cobertura a totes les necessitats en l'àmbit sociolaboral.

  • Confecció de contractes, nòmines i seguretat social
  • Alta d’empreses
  • Tràmits de prestacions de la seguretat social: jubilació, invalidesa, viduïtat i orfandat, atur i altres
  • Règim especial d’autònoms
  • Certificats de la seguretat social

Examina la resta de serveis que oferim o consulta'ns directament el teu cas, segur que et podem oferir una solució.

Contacta amb nosaltres