LLEI SEGONA OPORTUNITAT

La Llei de segona oportunitat permet que “una persona física, a pesar un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui l'oportunitat d'encarrilar novament la seva vida i fins i tot d'arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d'arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai podrà satisfer”.

Aquesta Llei busca un equilibri en el qual el deutor pugui fer front als seus deutes, donant-li l'opció de refer la seva vida professional i personal mentre que el creditor pugui recuperar de manera real el màxim de crèdit possible.

És important destacar que una part essencial de la Llei de Segona Oportunitat és la bona fe del deutor, ja que tota la Segona Oportunitat gira entorn d'aquest concepte. Això vol dir que el deutor hagi fet tot el possible per poder pagar els seus deutes malgrat no haver-ho aconseguit o no hagi ocultat béns, entre altres comportaments.

Els mecanismes que componen La Llei de Segona Oportunitat són:

ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS: La més demandada per famílies i petits autònoms. Gràcies al qual, els deutors inicien una etapa en la qual podran negociar amb els creditors la reestructuració dels seus deutes.

CONCURS CONSECUTIU: És en la pràctica una liquidació ordenada del patrimoni dels deutors perquè així puguin atendre totes les obligacions de pagament possibles. En qualsevol cas, sempre es poden acollir al que es coneix com a "Benefici d'Exoneració del Passiu Insatisfet" (BEPI) que permet als seus deutors cancel·lar i anul·lar tots aquells deutes que siguin impossibles de pagar.

Des de 2019 el Tribunal Suprem ha vingut a considerar que es poden ampliar els tipus deutes que poden cancel·lar-se, abans d'aquest pronunciament s'eximien d'aquesta llei els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social, actualment es pot arribar a exonerar un alt percentatge d'aquesta, quantificar, limitar i fraccionar el pagament del deute pendent.

En definitiva, la llei de Segona Oportunitat ofereix major flexibilitat perquè particulars i autònoms puguin tirar endavant en un procés d'endeutament que els podria portar a la fallida econòmica. Per tot això és important en els temps actuals tenir en consideració aquesta opció i oferir aquesta possibilitat a aquell que es troba en una situació de greu fallida econòmica.

En PG ASSESSORS som experts en matèria de Segona Oportunitat, per la qual cosa si et trobes en una situació de fallida i vols tornar a començar no dubtis a contactar amb nosaltres.