TARGETES REVOLVING

Quan parlem de targetes revolving parlem d'una mena de crèdit la particularitat del qual és que permet ajornar el pagament de les teves compres.

En un primer moment això pot semblar molt beneficiós per al client, no obstant això les entitats que les comercialitzen apliquen uns tipus de INTERESSOS MOLT ELEVATS, per sobre de l'interès normal dels diners, condició que pràcticament no permeten amortitzar res el capital.

El Tribunal Suprem ha vingut a establir un criteri favorable per als consumidors, considerant usuraris, i per tant nuls, tots els contractes d'aquesta mena de targetes els interessos de les quals superin el 20% del TAE anual. Ens trobem que les entitats prestadores solen establir un tipus comprès entre el 24 i el 27%.

Per a poder reclamar els interessos de la targeta serà necessari procedir a una reclamació extrajudicial requerint la nul·litat del contracte, les clàusules abusives i l'abonament de la quantitat pagada en excés que ens pertany.

En el cas que les reclamacions extrajudicials no siguin fructíferes caldrà acudir a la via judicial, reclamant la nul·litat del contracte, la de les clàusules abusives i la quantitat que ens deuen, d’igual manera que succeïa amb la reclamació extrajudicial.

Documents necessaris per a poder reclamar els interessos:

  • Contracte de crèdit de la targeta revolving
  • Les condicions del crèdit.
  • Justificants de les disposicions i pagaments realitzats (factures de la targeta)
  • La Reclamació extrajudicial a l'entitat bancària.

En PG ASSESSORS som experts en dret bancari, si et trobes en aquesta situació i vols recuperar les quantitats que et deuen no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.