Política de privacitat i protecció de dades

Mitjançant aquest avís, PG Assessors, (en endavant "L'EMPRESA") informa els usuaris de la web www.https://www.pgassessors.com en la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant "Dades Personals") de forma gratuïta i voluntàriament si desitgen facilitar a la empresa les Dades Personals sol·licitades en el formulari de contacte. L'EMPRESA es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per adaptar-lo a novetats legislatives i pràctiques a la indústria. Les dades personals seran processades automàticament i incorporades a fitxers dels que l'empresa serà titular i responsable. La recollida i tractament de dades personals realitzades per L’EMPRESA o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, si s’escau, amb L’EMPRESA, gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de L’EMPRESA i la seva adequació a les preferències i gustos del clients i d'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics d'informació comercial sobre els serveis oferts per L'EMPRESA actualment i en el futur. L'EMPRESA no cedirà les dades personals a tercers sense el consentiment previ per escrit dels afectats. L'EMPRESA o, si escau, tercers tracten les Dades Personals en nom de la companyia, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts i podrán exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb l'empresa per correu electrònic a gestoria@https://www.pgassessors.com.