Cristina Piñeiro

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona.
Col.legiada per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona.
Màster en Pràctica Jurídica.
Especialització en dret Civil, Penal i Estrangeria.