Irene Busquets

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona.
Col.legiada per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona.
Màster en dret d’Empresa.
Postgrau en Seguretat en el Treball.
Especialització en Direcció i Gestió de Recursos Humans.