Roser Piñeiro

Diplomada en Ciències Empresarials per la Universtitat Pompeu Fabra.
Màster en Gestoria Administrativa per la Universitat Abat Oliba.
Curs especialització per Profesionals d’Entitats Financeres per la Universitat Pompeu Fabra.
Agent d’assegurances.
Gestora administrativa col.legiada 3504.